Photo by Dim Hou from Unsplash.

Young Person
Menter Iaith Bro Ogwr
Credaf roedd y cwrs (‘Paratoi i fod yn aelod o’r bwrdd’) yn ddiddorol a gwahanol i wneud a wedi agor fy meddwl i gyfleoedd newydd.

 

I think the course (‘Preparing to be a board member’) was interesting and different to do and opened my mind to new opportunities.