Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot

Postiwyd Ionawr 13, 2014 15:47

Cydlynydd gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc

Mae Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot Yn chwilio am dîm o brwdfrydig ac ymroddedig I weithio ar y prosiect ‘Rights Into Reality’.
Nod y prosiect newydd cyffrous hwn yw gyrru’r agenda Hawliau Plant yn ei blaen, gan wneud hawliau yn realiti i blant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cydlynydd gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc
£16,000 y flwyddyn pro rata (12 awr yr wythnos)

Ariennir hyd at fis Mawrth 2014 (Contract 6 mis)

Dyddiad cau: 1pm Dydd Gwener 7 Chwefror 2014

Cynhelir cyfweliadau ddydd Iau 13 Chwefror 2014

I gael pecyn ymgeisio ffoniwch 01639 323030

Job Description
Person Specification
Application Form