Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot
Hero_istock_000010304538large

Andanom ni

Mae Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yn brosiect newydd cyffrous sydd wedi’i sefydlu i sicrhau bod hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu parchu a’u hamddiffyn. Nod yr uned yw sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn realiti i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn gytundeb rhwng gwledydd sy’n nodi’r holl hawliau sylfaenol y dylai fod gan bob plentyn. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Loteri Fawr am dair blynedd, er mwyn darparu cyfleoedd a chefnogaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed i ddatblygu’r hyder a’r sgiliau i ddeall ac arfer eu hawliau, gan ddod yn ddinasyddion gweithredol yn eu cymdeithas. Mae’r Uned hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo addysg am hawliau plant yn holl feysydd cymdeithas.