Nod prosiect Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yw sichrau bod Confensiwn y Cenhedloedd Uned ar Hawliau’r Plentyn yn realiti i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Andanom ni

Nod prosiect Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yw sichrau bod Confensiwn y Cenhedloedd Uned ar Hawliau’r Plentyn yn realiti i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Andanom ni